Nahalka István1952. július 4-én, Budapesten született. Egyetemi tanulmányokat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott, 1975-ben matematika-fizika-ábrázoló geometria szakos tanári diplomát, majd 1983-ban pedagógia szakos előadó oklevelet szerzett. 1982 óta dolgozik az egyetemi oktatásban, munkahelye végig az Eötvös Loránd tudományegyetem volt, 1998 óta egyetemi docens. Elsősorban pedagógiai tantárgyakat tanít pedagógusjelölteknek, valamint pedagógia szakosoknak. Szűkebb szakterülete az oktatáselmélet. Több témában szemináriumokat vezetett az ELTE Neveléstudományi doktori iskolájában, több doktorandusz munkáját irányította, nyolcan (köztük négy külföldi hallgató) sikeresen megvédték disszertációjukat, jelenleg nyolc doktori hallgató munkáját irányítja, közülük ketten külföldiek.

1996-ban lett a neveléstudomány kandidátusa. Kutatásokat elsősorban a tanulás (konstruktivista szemlélet, gyermektudomány), az iskolában formált bizonyos képességek (pl. számolási készség), a környezeti nevelés, a motiváció, a pedagógusképzés, a pedagógusok tudása, a nevelési nézetek formálódása, az esélyegyenlőtlenségek oktatási hatásai témákban végzett. Több OTKA kutatás résztvevője volt, egy ezek közül jelenleg is zajlik. Egy OTKA kutatást irányított.

Oktatásfejlesztési feladatokat mind a közoktatásban, mind a szakképzés területén, mind a felsőoktatásban végzett. Több iskolai tanterv, köztük kerettantervek szerzője, elsősorban természettudományi tantárgyak dokumentumainak elkészítésén dolgozott. 2003-ban és 2007-ben is egyik irányítója volt a Nemzeti alaptanterv Ember a természetben c. műveltségi terület kidolgozásának. 1982 óta dolgozik a komprehenzív iskola hazai meghonosításán munkálkodó KOMP-csoportban és a csoport által irányított iskolafejlesztésekben. Részt vett a 2003-ban elindult oktatási programcsomag fejlesztésben, szakmai tanácsadással, szakmai koncepciók készítésével, modulok megírásával, szerkesztői munkával. Voltak feladatai mind a 2.1-es, mind a 3.1-es NFT HEFOP projektekben. Ezen kívül bekapcsolódott a 2005-2006-ban lezajlott szakiskolai fejlesztési programba, mint szakértő, továbbképzések irányítója vett részt a munkálatokban. Két alkalommal PHARE projektben vett részt a Halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók nevelésével kapcsolatos pályázati munka keretében, második alkalommal irányította a konzorcium munkáját.

Jelenleg tagja az Országos Köznevelési Tanácsnak, az Oktatási Kerekasztalnak, a Köroktatási Értékelési Tanácsnak, elnöke a Körlánc a Környezeti Nevelésért Egyesületnek, tagja az MTA Pedagógisi Bizottságának és a Didaktikai Albizottságának, a Pedagógiai Projekttársaságnak.

Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert el 1997-ben. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársaságért Arany Érdemkeresztet.