Turi Katalin


A pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ főigazgatója, a PTE Oktatás és Társadalom doktori iskolájának 2. éves PhD hallgatója vagyok.

A VII. Nevelésügyi Kongresszuson a 4. szekció munkájának koordinálásában vettem részt.

1997 óta vezetem az ország legösszetettebb többcélú intézményét, amely sajátos szerkezetével és modellértékű programjaival továbbra is a magyar pedagógiai törekvések élvonalában kíván maradni.

Közoktatási szakértőként, továbbképzések, konferenciák előadójaként, doktorandusz hallgatóként elsősorban az oktatási rendszer jellemzőivel, a közoktatás szervezetének és tartalmi lehetőségeinek kapcsolatával, a vertikális és horizontális integráció formáival, szerepével foglalkozom.

A Tanulás szekcióban az oktatás elméleti és gyakorlati szakembereinek részvételével olyan kérdések megvitatatására számítok, mint az iskolaszerkezet és a tantervi tartalmak, tanulási utak kérdése; a tanulás helyhez, időhöz, korhoz, szervezethez kötöttsége, vagy nem kötöttsége; az intézményes és az iskolán kívüli tanulás lehetőségének erősségei és korlátai. Izgalommal várom annak közös megvitatását is, hogy valóban „boldogulunk”, ha tanulunk?