Perjés István


Magyar-történelem-pedagógia végzettségű habilitált egyetemi tanár, a neveléstudományok kandidátusa.
Kutatási területe: társadalompedagógia, iskolaelmélet, tantervelmélet, neveléselmélet.
Jelenlegi munkahelye: az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára.

Kiemelt publikációi:
Az iskola mítosza. Az iskola társadalompedagógiai értelmezése. Aula Kiadó, Budapest, 2003., 
Társadalompedagógia. AULA Kiadó, Budapest, 2005.
Ollé János - Perjés István (szerk.): A katedra árnyékában. A tanárjelöltek kulcskompetenciáinak dimenziói egy empirikus vizsgálat tükrében. Aula Kiadó, Budapest, 2006.