Dr. Hunyady Györgyné
A Magyar Pedagógiai Társaság alelnöke. A 80-as évektől az ELTE tanárképzésében vett részt, majd a budai képző vezetőjeként és vezető oktatójaként a tanítóképzés aktív közreműködője, a négyéves képzés kialakításának és a bolognai rendszer bevezetésének egyik országos koordinátora volt. Közoktatási kutatásokat végzett a társas-közösségi viszonyok, a pedagógiai kultúra és a pedagógus-hatékonyság tárgykörében. Évtizedek óta vesz részt az MTA Pedagógiai Bizottságának munkájában, tagja az Országos Köznevelési Tanácsnak, több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának.