Küldetésnyilatkozat

Kongresszus után – a változások folyamatában

a VII. Nevelésügyi Kongresszust követő

MPT által kezdeményezett

szakmai konferencia küldetésnyilatkozata

2008 augusztusában, Duna két partján tartotta ülését a Nevelésügyi Kongresszus, melyet a hagyományok alapján a pedagógustársadalom meghatározó közéleti személyiségei mindig a nevelésügy előtt álló történelmi kihívások időszakában hívtak össze. 1848. óta hetedik alkalommal került sor a nagyszabású rendezvényre, mely – megsokszorozódva az elektronikus média lehetőségei által – valóban nemzeti léptékű részvétel mellett készített mérleget a nevelésügy főbb kérdéseiről, s fogalmazta meg ajánlásait.

A VII. Nevelésügyi Kongresszust a Magyar Pedagógiai Társaság kezdeményezését követve a közoktatási érdekegyeztetésben érintett szervezetek hívták össze éppen 5 évvel ezelőtt, a felhíváshoz 200 szervezet csatlakozott. A kongresszus teljes dokumentumanyaga nyilvánosságra került, a közös munka eredményeként megfogalmazott Ajánlásokat a társadalom, a közélet több szintjén és fórumán tanulmányozták, mérlegelve a lehetséges válaszokat. Meggyőződésünk és tapasztalatunk, hogy az Ajánlások kiegyensúlyozott, konszenzusra törekvő gondolatai serkentően hatottak a nevelésügy intézményeire. „Az oktatás közügy” gondolata ma is visszhangzik a nyilvánosságban.

A Magyar Pedagógiai Társaság 2011 tavaszán újra a szakmai közélet szereplőihez fordul. Az eltelt időszak – megannyi fontos változás terve és vitája - párbeszédért kiált. Ahogyan a VII. Nevelésügyi Kongresszus 3 évvel ezelőtt jelképes hidat alkotott a Duna két partja között, a gyermekkultúrának is teret adó fiatal Művészetek Palotájától az ország felemelkedéséért annyit tett magyarországi műszaki értelmiséget magas színvonalon nevelő-képző Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemig, úgy kívánnak a 2011 májusának végére tervezett Kongresszus után – a változások folyamatában konferencia kezdeményezői hidat teremteni a konstruktív párbeszédre az oktatásügyért felelősséget vállaló politikaformálók és az oktatásügyben napi munkát végző szakma között. E szándék motivál minket arra, hogy május 27-28-ra a BME új, XXI. századot idéző Q épületének előadóiban diskurzusra hívjuk az érintetteket. Együtt tekinteni át a 2008-ban kivitatott és megfogalmazott kongresszusi Ajánlások megannyi, a nevelésügy mindennapjait érintő konstruktív elemeit, s egybevetni mindezt a kormányzat változásokat előkészítő új lépéseivel.

A konferencia nyilvános. Mintegy 500 résztvevő jelenlétével számolunk. Terveink közt szerepel a közoktatásért és a szakképzésért felelős kormányzati felelős vezetők felkérése a vitaindítók megtartására. Ezt követően a 2008. évi kongresszus főbb szekcióit követve folytatnak eszmecserét a részvevők. Az összefoglalás során számítunk a törvényhozók válaszaira.

Budapest, 2011. január

Magyar Pedagógiai Társaság

Elnöksége