A szekció részletes programja

2008. augusztus 26.

4. szekció Struktúrák és folyamatok
Benedek András, Turi Katalin

4.1 Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Lannert Judit, Turi Katalin K. ép. II. em. 53. 9.00-12.20 Benedek András: Új folyamatok és régi struktúrák az oktatásban? (vitaindító)
Lannert Judit: Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései (vitaindító)
Horn Dániel: A lengyel oktatási reform hazai tanulságai
  Az iskolaszerkezet változásával is járó átalakulások az ezredforduló utáni magyar közoktatásban
Turi Katalin: Jövőkép a többcélú intézményekben - Versengés vs. együttműködés? (vitaindító)
Juhász Erika: Az informális tanulás szerepe
Nagyné Takács Ágnes: Tanuló Teleházak
Gömöryné Mészey Zsuzsa: Tanulók szabad és felelősségvállaláson alapuló egyéni munkája
4.2 Az oktatás és a munka világa, egész életen át tartó tanulás
Piróth Eszter, Trencsényi László  
14.00-17.00 Trencsényi László: Tanulás?-mindenütt! (vitaindító)
Udvari Katalin: A zene mindenkié
Gaul Emil: Zabolátlan bőség
Nagy Ádám: Az ifjúságügy műhelyei
Rakó József: Egy régi-új gyerekmozgalom
Simonyi Gyula: Mi a  globális képzés?
Piróth Eszter: Egy életen át (vitaindító)
Györgyi Erzsébet: Az életen át tartó játék
Novák János: Családi színház
Takács Gábor: A KÁVA-projekt
Golovanova Bea: Zoopedagógia
Bárdos Jenő: Nyelvpedagógiai technológiák az életen át tartó tanulásban
Szabján Imre: Fogyatékosok és hátrányos helyzetűek idegennyelvi képzése
Lorencz Kinga: A természettudományi ismeretterjesztő intézmények
Szabados Lajos-Koltai Dénes: Andragógia -jelen és jövő 

2008. augusztus 27.

4.3 Szakmai képzés a közoktatásban és a felsőoktatásban
Bihall Tamás, Szenes György  
K. ép. II. em. 53. 9.00-12.20 Bihall Tamás: A gazdaság szerepe a szakképzésben (vitaindító)
Szilágyi Antal: A felnőttképzés fejlesztési irányai
Kálmán Anikó: EU kompatibilis felnőttképzés
Berki Éva: Szakmai tanulási utak 
Borsi Árpád: Felnőttképző szervezetek az életen át tartó tanulásban
Szenes György: A szakképzés jelene és jövője (vitaindító)
Nagy László: Fejlesztés és szolgáltatás a szakképzésben
Köntösné Rajnai Annamária: A Kolping-iskola hagyományai
Bársony László: A szakképzés átalakulása az intézmények szempontjából
4.4. Szekcióülések összefoglalása, javaslatok az állásfoglaláshoz  14.00-17.00 Benedek András, Lannert Judit, Turi Katalin, Trencsényi László, Piróth Eszter, Bihall Tamás, Szenes György: Szekcióülés összefoglalása, ajánlások megfogalmazása