Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Az VII. Nevelésügyi Kongresszus honlapján elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!

Információk

A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.nk7.hu portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A VII. Nevelésügyi Kongresszus honlap bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat elfogadja, hogy a VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottságának korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottságához, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,

A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a VII. Nevelésügyi Kongresszus honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A VII. Nevelésügyi Kongresszus honlapja, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervezőbizottsága minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.