Üzenet írása
5  4  3  2  1  >> 
86. MPT
2013. január 22. 16:24
A Magyar Pedagógiai Társaság állásfoglalása

az oktatási rendszert érintő folyamatokrólAz MPT, a köznevelési rendszer átalakítása kapcsán korábban megfogalmazott véleményével összhangban felhívja a figyelmet arra, hogy a kibontakozó új oktatási rendszer – a köznevelést, a szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttképzést egyaránt beleértve - nem szolgálja a magyar társadalom érdekeit , olyan társadalmi feszültségeket generál, melyeknek súlyos gazdasági következményei lesznek , és ezzel együtt szinte kezelhetetlen társadalmi problémákat eredményeznek .

1. A magyar oktatási rendszer 2013. elején kritikus helyzetben van. A tudományos megalapozottságot nélkülöző törvénykezés, a rögtönzéseket is tartalmazó beavatkozások, az iskolák előkészítetlen államosítása, a nevelésügy alrendszereinek szabályozatlansága, általában, a jogi szabályozottság hiányosságai, az iskolák fenntartásának-működtetésének nehezen áttekinthető rendszere, a szervezetlenség esetei, a foglalkoztatási problémák, a finanszírozási bizonytalanság – ezek, és sok más jelenség azt jelzi, hogy azok a civil szervezetek által is megfogalmazott félelmek, melyek e kritikus helyzetet prognosztizálták, valósággá váltak. A korábbiakban működött szakmai egyeztetések, párbeszédek elmaradtak, megszűntek, így jogosan érzik az intézmények (mint szervezetek) és azok szereplői (a pedagógusok, a pedagógus munkát segítők köre, a diákok és a szülők) azt, hogy a döntések elszenvedőivé váltak. Ebből is következnek a működési zavarok, amik elbizonytalanítják a pedagógusokat, és a szülőket, az iskola iránti bizalom is megrendülni látszik. Ebben a helyzetben az intézményrendszer működését a pedagógusok, egyetemi-főiskolai oktatók, felelős intézményvezetők és a nevelő-oktató munkát segítő adminisztratív-technikai dolgozók biztosítják, akik a bizonytalanságok közepette is becsülettel, hivatásuknak megfelelően végzik dolgukat.

2. A MPT álláspontja szerint e folyamat ma még korrigálható. Ehhez valóságos szakmai- társadalmi párbeszédre van szükség, arra, hogy a valóság jelenségeit és a folyamat lehetséges kimeneteit a folyamat tartalmát, dinamikáját és feltételeit meghatározó szereplők a valóságnak megfelelően értékeljék, a partnerek észrevételeit, javaslatait, kezdeményezéseit komolyan véve törekedjenek egy széles társadalmi támogatottságot maga mögött tudó, a korrekciót biztosító szakmapolitikai program és cselekvési terv kidolgozására.

Az MPT a demokratikus szakmai-társadalmi együttműködés résztvevőjeként e korrekciós munkában, lehetőségei szerint szakmai szerepet vállalt és vállal.

4. A MPT a magyar oktatási rendszer sikeres működése mellett elkötelezett, abban érdekelt, azért mindenkor tenni kész civil szervezet. Alapszabályban rögzített feladata – több feladat mellett - a nevelés mindennapi valósága és a nevelés jelenségeinek tudományos elemzése közötti közvetítés. E munka részeként maga is – önállóan, szervezeti egységeinek munkája révén, civil szervezetekkel, a nevelésügyben érintett intézményekkel való együttműködésben, lehetőségei szerint – vállal szerepet a nevelésügy folyamatainak alakításában. Ez a vállalás egyben kötelezettség is, melynek az MPT – történelmi hagyományait is figyelembe véve – mindenkor meg kíván felelni.

Budapest, 2013. január 21.A Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége
85. HAT
2012. december 26. 22:37
A HAT és a SZülői Hálózat közös platformot fogadott el a jelenlegi oktatáspolitika kritikájára és egy pozitív jövőképre vonatkozóan. Kifejezésre juttatták: készek együttműködni az Együtt 2014 mozgalommal.
2012. augusztus 4. 21:07
Pótfelvételit hirdet a Wesley János Főiskola!

Érdeklődni: barna.istvan@wjlf.hu
2012. július 25. 21:44
vidék és ifjúsága

ifjúságszakmai találkozóA RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE

az Ifjúságügy Szakértőinek Társasága és az azt működtető ISzT AlapítványAz ifjúságszakmai találkozók a családon és iskolán túl (is) fiatalokkal foglalkozó szakemberek találkozási lehetősége. A találkozó célja a szakmai ismeretszerzés, a kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása és az adott lokalitással való ismerkedés.

Az aktuális találkozó (augusztus 24-26) programja a horizontális ifjúsági tevékenységek – tehát azon aktivitások, amelyek nem csak az ifjúságügy terepe – közül az ifjúság és lokalitás, mint identitásképző mező, ezen belül is elsősorban a vidéki ifjúsági lét.

Várunk minden ifjúsággal foglalkozó szakértőt: „terepen dolgozót”, szervezeti vezetőt, civil fejlesztőt, kutatót, pedagógust, szociológust, politológust, szociális szakmabelit, azaz MINDENKIT, AKI AZ IFJÚSÁGÜGY SZAKEMBERE.A találkozó tervezett programja

2012. augusztus 24. péntek:

- 15.30 Érkezés

15.30-16.30 Jégtörés, programbemutatás

16.30-17.45 Merre tovább fiatalok? Új tervezés

küszöbén (előadás – Fejes István)

17.45-19.00 Merre tovább fiatalok?

(műhely – Böröcz Lívia)

19.00-20.00 Vacsora

20.00-21.30 Ifjúságügyi villámrandi

21.30- Táncház (egyeztetés alatt)

2012. augusztus 25. szombat

8.00-9.00 Reggeli

9.00-9.20 A rendezvény további programja

9.20-10.30 A vidéki lét – elmélet és adatok

(előadás - Erdős Balázs)

10.30-11.45 A vidéki lét (műhely – Kárpáti Árpád)

11.45-13.00 Szünet, ebéd

13.00-15.00 Látogatás a bánki tónál

15.00-16.15 Ifjúság és vidék a gyakorlatban

(előadás – egyeztetés alatt)

16.15-17.30 Ifjúság és vidék a gyakorlatban

(műhely – Dombóvári Gábor)

17.30-19.00 Vacsora

19.00- Szilvaszombat Kétbodonyban

2012. augusztus 26. vasárnap

8.00-9.00 Reggeli

9.00-10.20 Az ifjúsági szakma hálózata (Nagy Ádám)

10.20-10.40 Szünet

10.40- 12.00 ISZT-ISZOT-USZOT-ISZAT (Nagy Ádám)

12.00-13.00 Szünet, ebéd

13.00 Zárás, értékelésHelyszín: Romhány, Fáradt vándor panzió (Budapesttől 75 km-re).

Megközelíthető: a 2-es úton Rétságig, Rétság után a körforgalomban jobbra (első kijárat), Bánk után Romhány felé balra, Romhányban a kereszteződésben jobbra.

Létszám: max. 25 fő. Elhelyezés kétágyas szobákban. Fürdőruha ajánlott.

Jelentkezés: A rendezvényre jelentkezni 2012. augusztus 10-ig lehet. A rendezvényen a részvétel jelentkezéshez (resetmuhely@ gmail.com) és(!) az ISZT Alapítványnak befizetett 3 000 forintos részvételi díjhoz kötött (Számlaszám: 11600006–00000000–31800655). A befizetett összeget a rendezvényen résztvevők helyben visszakapják!
2012. július 7. 6:18
Meghívó

Kedves Barátunk, Tisztelt Érdeklődő!Tájékoztatjuk, hogy a 2011/ 2012 évi Haladó Erők Fóruma előadás sorozat 2012. május 7-ére tervezett, de Szinetár Miklós előadó egészségi állapota miatt elhalasztott, „Az írástudók felelőssége” témájú eszmecsere 2012. szeptember 3-án (hétfő) kerül megrendezésre.

Ezúttal is tisztelettel meghívjuk, és várjuk részvételét.

Előzetes tájékoztatónk után a részletes meghívót augusztus végén küldjük.

Budapest, 2012. június 23.Tisztelettel,

Dr. Széchy Éva egyetemi docens

„Az ember és társadalom” tagozat vezetője Rajnai Gábor mérnök közgazdász

a Szervező Bizottság vezetője

A Haladó Erők Fórumának e-mail címe: haladoerok@gmail.com
81. HAT
2012. július 5. 19:56
A Hálózat a Tanszabadságért és a Szülői Hálózat közös tiltakozása a „közveszélyes iskolakerülésre” vonatkozó törvényjavaslat ellenA Hálózat a Tanszabadságért (HAT) és a Szülői Hálózat (SZH) mélységes aggodalommal kíséri figyelemmel, hogy a kormány újabb gyermekellenes törvény meghozatalára készül. A “közveszélyes iskolakerülés” címen elhíresült törvénytervezet mind erkölcsileg, mind jogilag, mind emberileg elfogadhatatlan, pedagógiai, gyermekvédelmi és szülői szempontból pedig nonszensz.A HAT és a SZH erélyesen tiltakozik ellene, és határozottan követeli, hogy a kérdést vegyék le a napirendről.Az ENSZ gyermekjogokról szóló meromanduma egyértelműen kimondja: “1. A gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával, lakásával vagy levelezésével kapcsolatban önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig becsülete vagy jó hírneve elleni jogtalan támadásnak. 2. Ilyen beavatkozás vagy támadás ellen a gyermeket megilleti a törvény védelme. (16. cikk)”A rendőrség bevetése az iskolán kívül tartózkodó gyermekek ellenőrzésére az alapvető emberi és személyiségi jogait sérti.Jelenünkben és társadalmunkban valóban fokozódik az iskolakerülés, az iskolából való igazolatlan hiányzás jelensége. Ezt a problémát rendfenntartói segítséggel orvosolni döbbenetes hozzánemértés okán lehet csak. Mélyreható társadalmi problémák, családi drámák, feszültségek állnak e tünet hátterében. Felhívjuk figyelmüket a következő szempontokra:

· A kérdéses problématerület érintettjei gyermekek. Velük kapcsolatosan felelősséget szüleik viselnek, jogokat a szüleik gyakorolhatnak.

· Ez a gyermekeket érintő probléma nevelési, pedagógiai beavatkozást, megoldási módszereket, eszközöket igényel, és elsősorban szülői, illetve pedagógusi hatáskör és kompetencia. Ilyen problémák kezeléséről hatékonyan intézkedett a gyeremkvédelmi törvény, mely létrehozta a gyermekjóléti szolgálatokat, megerősítette az iskola és a gyermekvédelmi hálózat kapcsolatát, új segítő foglalkozásokat hívott életre – egyebek között olyanokat, melyeket az új OKJ törölt a szakmák sorából, illetve a köznevelési törvény törölt mint iskolában betölthető szerepkört. (Pl. ifjúságsegítő, családgondozó, nevelési asszisztens, stb.)

· Az a tény, hogy a rendfenntartó szervek megkérdőjelezhetik, hogy a gyermek okkal és indokkal tartózkodik/cselekszik ott, ahol/azt, amit, automatikusan előhívja egy privilegizált jogokkal rendelkező Hatalom vízióját, amely folyamatos kontrollt gyakorolhat gyerekeinken, a szülők alkalmasságát, kompetenciáját kétségbe vonva.

· Milyen szakértői szervezettel konzultáltak a javaslattevő képviselők (hiszen egyéni képviselői indítványról van szó ismét!!!) annak tekintetében, hogy milyen hatással lehet a gyermekekre a folyamatosan provokált, bármikor előálló, alá-fölérendelt viszonyban megélt, kiszolgáltatott helyzet? Miféle hatásvizsgálat áll rendelkezésükre azt vizsgálva, hogy mennyiben befolyásolhatja ez a gyermekek személyiségfejlődését egy kifejezetten patológiás irányba? A tanult tehetetlenség személyiségjeggyé válása csak az egyik lehetséges következmény a sok közül.

· Szülőként és Emberként tiltakozunk az ellen, hogy a gyermekek bármikor bárhol megszólíthatóak, kérdőre és felelősségre vonhatóak legyenek - eleve vélelmezve egyfajta bűnösségüket.

· Milyen alapon folytat a rendőrség adatgyűjtést, épít adatbázist a megállított gyerekek személyi adataiból? Ez alkalmas arra, hogy a későbbiekben priuszként használják a gyerek ellen, és a rabosítás előrehozott lépéseként értékelhető.

Felvetődik a kérdés, hogyan akarják mindezt rendszerszerűen megvalósítani. A korrekt megvalósításhoz hozzátartozna egy közpénzen létrehozott, nagy nyilvántartó rendszer, amelyben az összes gyermek, összes iskola összes órarendjét, összes elmaradt órát, összes kirándulását, stb. nyilvántartják. Ahogyan annak is a rendszer részének kellene lennie, hogy az utcán lévő rendőrök döntsék el, melyik gyermek, melyik iskolában, melyik osztály órarendje - vagy a saját egyéni időbeosztásának megfelelően - avagy éppen NEM megfelelően jár ott, akkor, ahol és amikor kellene/nem kellene - és minderről a szülőnek tudomása van/nincs, beleegyezését adta/nem adta. Bármelyik is áll a törvényalkotók szándékában, mindenképpen demokrácia- és szabadságjog-romboló hatású lenne – és a jelenlegi kormányzati prioritással, a költséghatékonysággal is szembe megy.

A HAT és a SZH feltételezi, a képviselők között is vannak apák és anyák. Ezért reméljük, ők végiggondolják az IGEN-gomb megnyomása előtt, hogy mi történne, ha az ő gyermeküket állítaná meg és zaklatná egy rendőr, azzal az feltételezéssel, hogy a gyermek biztosan kerüli az iskolát, biztosan hazudik és biztosan valami rosszra készül.

A HAT és a SZH felháborodással fogadta ezt az embertelen és jogellenes magatartást. A szülők kikérik maguknak, a pedagógusok pedig szakmai és emberi jogi alapon elfogadhatatlannak tartják, hogy adott esetben a 4. óra után, tehát dél körül haza vagy különórára igyekvő gyermeket feltartóztathassa bárki, és félelemben tartsa. Erős kétségeink vannak afelől, hogy a javaslattevők felmérték, milyen következményekkel járhat ez a hatósági magatartás a gyermekekre nézve, hogy már gyermekkorukban szembesülnek a hatóság packázásával. Ezt a HAT és a SZH mélységesen elítéli.

Tiltakozunk az ellen a most már gyakorlattá váló módszer ellen is, hogy a törvényalkotók kiragadnak egy jelenséget, egy tünetet kontextusából és tűzoltás-jelleggel, tekintet nélkül az előzményekre és a következményekre, az oksági kapcsolatokra, ostorral, megfélemlítéssel kívánják megoldani. Ez a szakmaiatlanság annál is szégyenletesebb és felháborítóbb, mivel ez esetben a dilettantizmus elszenvedői a gyermekeink lennének. NEM lesznek. Mert ezt egyetlen épeszű választópolgár szülő, pedagógus és gyermekvédelmi szakember sem hagyhatja

Nem kriminalizálhatják gyermekeinket! Hogy beléjük plántálják, hogy ők vétettek, rosszat tettek, alsóbbrendűek, akikkel ezt meg lehet tenni, akiket bármikor alá lehet vetni egy ilyesfajta jogellenes számonkérő büntető-procedúrának. A magyar jog is kimondja, hogy a gyermek személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvodának, az iskolának, illetve a kollégiumnak tiszteletben kell tartania.

A HAT és a SZH követeli, hogy a jogalkotók is tartsák magukat ezekhez a törvényekhez.